Aylık arşivler: Nisan 2013

Bu Kurumlar Sınavsız Memur Alıyor

Kamu kurumlarında memur olmak için sınavlarda başarılı olma şartı aranırken bazı kurumlarda atama yoluyla devlet memuru olma imkanı veriliyor.

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sınavsız atamayla memur alan kurumların başında geliyor.
-Başbakanlık Başmüşavirliği de sınavsız atamayla memur alabiliyor.
-Milli istihbarat teşkilatı da özerk yapısı gereği sınavsız memur ataması yapabiliyor.
-Milli güvenlik Kurulu da istisnai durumlarda memur atalamarını sınavsız yapabilen kurumlar arasında.
-Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da uygun gördüğü durumlarda sınavsız memur alabiliyor.
-Sınavsız memur alımı yapabilen bir diğer kurum da “Devlet Sanatçılığı” olarak bilinen ünvan. Devlet sanatçılığı atamaları Başbakan’ın önerisi Cumhurbaşkanı’nın onayı ile sınavsız olarak yapılıyor.


5 Soruda Yeni KPSS

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS’deki testlerin konu ve dağılımları değiştirildi. Sınava 80 gün kala yapılan değişiklik, adayların kafalarını karıştırdı. Bu konuda merak edilenleri sizler için cevapladık.

Genel Yetenek Testi’nde sözel ve sayısal bölümlerin ağırlığı yüzde 50-50 olacak. Genel Kültür’de de tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak. Eğitim Bilimleri’nde ise öğrenme psikolojisiyle öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirmeyle rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf yönetimiyle öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Sınava 80 gün kala yapılan değişiklikler sonrasında adayların kafaları çok karışık. Başarı Akademi Yayıncılık Eğitim Koordinatörü Can Köni’den, adaylardan gelen sorular doğrultusunda KPSS’deki son değişiklikleri aldık.

-KPSS 2013 yılında soru dağılımları nasıl olacak?

Türkçe 30, matematik 30, tarih 27, coğrafya 18, vatandaşlık 9, güncel bilgiler 6, gelişim psikolojisi 12, ölçme ve değerlendirme 12, rehberlik ve özel eğitim 12, öğrenme psikolojisi 16, program geliştirme 4, sınıf yönetimi 4, öğretim teknolojileri materyal geliştirme 4, öğretim yöntem ve teknikleri testinde de 16 soru yer alacak.

-Genel Yetenek alanında ne gibi değişiklikler yapıldı?

ÖSYM sınavın ilk bölümünde Türkçe ve matematik alanında ciddi değişikliklere gitmiş. Sınava yakın zamanda gerçekleşen bu değişiklik, adaylarda ciddi bir sıkıntı yaratmakta. Türkçe alanında dilbilgisi, yazım kuralları ve sözel mantık alanında sorular yöneltilecek. Matematik alanında ise verilen soru dağılımında sayısal mantık (muhakeme ve akıl yürütmeye) dayalı sorular adaylara yöneltilecek. Bu durum ÖSYM’nin sınav kapsamına ALES ve DGS’nin sayısal ve sözel mantık alanlarını eklediği anlamına geliyor. Adayların özellikle bu alanlara dönük çalışmalara bir an önce başlaması gerekiyor.

-Genel Kültür’de değişiklik var mı?

ÖSYM bu bölümde özellikle tarih alanında ciddi değişiklikler yaptı. Sınavın kapsamında tarih soru sayısı 27 soruya düşürüldü. Bu alandaki 3 soru ise vatandaşlık alanında Türkiye ve dünyada güncel, siyasal ve sosyo-ekonomik olaylara kaydırıldı. Tarih kapsamına yüzde 5 oranında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusu eklendi. Ayrıca Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’nin konu alanı yüzde 20 ağırlığa düşürüldü; Osmanlı Tarihi konu alanı ise yüzde 15 ağırlığa çıkartıldı. Bu durum adayların tarihte yükünü artırdı. Coğrafya alanında ise fiziki coğrafya ile ilgili soru sayısı artırılacaktır. Adayların özellikle Osmanlı Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularına ağırlık vermeleri gerekmekte.

-Eğitim Bilimleri Alanı’ndaki yeni düzenlemeler neler?

ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından yapılan açıklamada soru sayılarının 120 sorudan 80 soruya düştüğünü açıklamıştı. Fakat yeni yapılan açıklamayla sınavın kapsamında yeni değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle sınavda program geliştirme konu alanı 4 soruya düşürüldü. Bu azalma program geliştirme sorularının daha çok öğretmeni ilgilendiren noktalarla ilgili geleceği anlamına gelmekte. Ayrıca rehberlik konu alanının içerisine özel eğitim alanı eklenerek bu başlıkla ilgili de sorular yöneltileceği açıklandı. Sınav kapsamı içerisine sınıf yönetimi ve öğretim teknolojileri materyal geliştirme alanı yüzde 5 olarak, yani 4 soru ile eklendi. Bu derslerin dışında gelişim psikolojisi, öğrenme, ölçme değerlendirme ve yöntem teknik konu alanları içerik olarak aynı kalmış sadece soru sayıları ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde de değişiklik bulunuyor mu?

ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi kapsamında daha önceden açıkladığı içeriği korumuştur. Sadece yeni yapılan açıklamayla Türkçe öğretmenliği alanı içerisine edebiyat konu alanlarıyla ilgili ekleme yapıldı. ÖSYM alan sınavı ile ilgili 50 soruluk tam soru örneklerinin yakın zamanda açıklanacağına da adaylara duyurdu. Sınavla ilgili yaklaşık 75 gün kala yapılan bu değişikler adayların kaygı düzeyini daha da artırmış bulunuyor. Bu nedenle yapılan bu açıklamanın daha önceden gerçekleştirilmesi, adaylara duyurulması ve adayların bu değişiklere uyum sağlaması amaçlanmalıydı
Kaynak: Milliyet


Alan Sınavı (ÖABT) Ertelensin!

“Öğretmen adayları yeni bakanımız Nabi Avcı’dan alan sınavının ertelenmesini, ertelenme olmayacaksa bile 2012 KPSS puanlarının bir yıl daha geçerli olmasını beklemektedirler. 2012 KPSS sınavına giren öğretmen adayları puanlarına göre 2012 KPSS puanını da kullanabilir ya da alan sınavı puanını.”

2012 KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olmalıdır. Geçmiş yıllarda nasıl KPSS’nin geçerlilik süresi iki yıl ise bu yılda iki yıl olmalıdır. KPSS’nin geçerlilik süresinin bir yıl olması 2012 KPSS sınavına girenler açısından büyük bir haksızlık oluşturacaktır.

2012 KPSS sınavına girenlere ağustosta en azından bir kez daha 2012 puanıyla atanma şansı verilmelidir. Bu yıl alan sınavı yapılsa bile 2012 KPSS sınav puanı da geçerli olmalı sınava giren öğretmenler hangi puanı yüksek ise o puanını son kez kullanabilmelidir. Bu şekilde yapılarak 2012 KPSS sınavında yüksek puan almış atamayı kıl payı kaçırmış öğretmen adaylarının da gönlü kazanılmış olur hem de alan sınavı yapılmış olur.

Yapılması gereken basittir. Bu uygulama yapılırsa ortada mağdur olan hiç kimse olmayacaktır. Sendikaların gündemlerinden biriside bu olmalıdır. Sendikalar sadece atanmış görevi başındaki öğretmenlerin sorunlarıyla değil aynı zamanda atama bekleyen öğretmenlerin bu gibi sorunlarıyla ilgilenirse kanımca atama bekleyen öğretmenlerin gönlünü şimdiden kazanacak ve öğretmenler atandıktan sonra ahde vefa göstererek sorunlarıyla ilgilenen sendikaya üye olacaklardır.

Ayrıca bu yıl ilk defa uygulanacağı için alan sınavı nasıl olacak nasıl sorular gelecek öğretmen adayları tam manasıyla bilgi sahibi değildir. Sadece birkaç örnek sorular yayınlanarak bilgi verilmeye çalışıldı. Ancak bunlarda öğretmen adaylarını tam manasıyla bilgi sahibi yapmadı. Şuanda öğretmen adayları tedirginlik içinde alan sınavını beklemektedirler.

ÖSYM Başkanı Ali Demir alan sınavıyla ilgili şu şekilde bir açıklama yaparak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) ilişkin ayrı bir kılavuz yayımlanmayacağını, başvuru koşullarıyla ilgili bilgilerin KPPSS kılavuzunda yer alacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen istihdamının, KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nin neticelerine göre gerçekleştirildiğini ancak Bakanlığın talebi üzerine, MEB ile ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı arasında, ”Kamu Görevlendirme İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında bir protokol imzalandığını ifade etti.

Ali Demir, protokolle belirlenen alanlarda öğretmenlerin atanabilmesi için KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nin sonuçlarına ek olarak öğretmenlerin alan bilgilerinin de ölçülmesi amacıyla ÖABT sonuçlarının da dikkate alınarak, atamaların gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Sınav ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgilerin KPSS kılavuzunda adayların bilgisine sunulacağını ve ayrı bir kılavuz yayımlanmayacağını vurgulayan Demir, ÖABT’de adaylara kendi alanlarıyla ilgili 50 soru sorulacağını ifade etti. Demir, ”ÖABT’ye katılan adayların KPSS P10 puanı yanında KPSS P121 puanı da hesaplanacak. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecek” dedi.

KPSS ‘de genel yetenek bölümünün ağırlığının yüzde 15, genel kültür bölümünün ağırlığının yüzde 15, eğitim bilimlerinin oranının yüzde 20, ÖABT’nin ağırlığının ise yüzde 50 olacağını bildiren Demir, belirlenen alanlarda testlerin oluşturulması ve yürütülmesi için hazırlıkların başlatıldığını sözlerine ekledi.

Her ne kadar ÖSYM Başkanı Ali Demir alan sınavıyla ilgili bir açıklama yapmış olsa da öğretmen adayları yeterince bilgi sahibi değildir.

Öğretmen adayları yeni bakanımız Nabi Avcı’dan alan sınavının ertelenmesini, ertelenme olmayacaksa bile 2012 KPSS puanlarının bir yıl daha geçerli olmasını beklemektedirler. 2012 KPSS sınavına giren öğretmen adayları puanlarına göre 2012 KPSS puanını da kullanabilir ya da alan sınavı puanını. Bu şekilde yapılarak hem bakanlık alan sınavı kararından geri adım atmamış olur.Hem de atama bekleyen binlerce öğretmeninin gönlünü kazanmış olur.
Enes BüyükgursakKaynak: www.gazetekamu.com

2013 KPSS İçin Soru Analizi

ÖSYM 17 Nisan itibari ile KPSS soru dağılımını değiştirdi.

Önemli Bilgi

ÖSYM ani bir kararlar KPSS soru dağılımlarını değiştirdi. Aşağıda verdiğimiz soru sayıları 2013 KPSS sınavında geçerli olacaktır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek (120 Soru)

Genel kültür ve genel yetenek alanı hem öğretmen hem de a grubu adaylar için ortak bölümdür. Bu bölümden toplam 120 soru çıkmaktadır. Bu 120 soru cumartesi sabahı oturumunda adaylara verilen 120 dakikalık süre içinde çözülmektedir. Genel Kültür ve genel yetenek oturumu Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve güncel-sosyolojik olaylar konularından oluşmaktadır.

Türkçe (30 soru)

Türkçenin soru sayısı aynı kaldı. Değişiklik öncesinde bu alanda sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama konularından soru gelmekteydi.

Şimdi ise “Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” İbaresi kullanılmaktadır.

Matematik (30 soru)

Matematik soru sayısı değişmedi. Değişiklik öncesinde sayılarla işlem yapma, matematiksel ilişkilerden yararlanma, problem çözme, temel geometri bilgileri, tablo grafik okuma konularından soru gelmekteydi.

Şimdiki konu dağılımında ise “Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Soruların ALES soru tarzına yakınlaşacağı düşünülebilir.

Tarih (27 soru)

Tarih soru sayısı 30’dan 27’ye düştü. Önceden Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletinden 9 soru, inkılap tarihinden 21 soru gelmekteydi.

Yeni sistemde ise Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 soru, İnkılap tarihinden ise 12 soru gelecek. Ayrıca 2013 sınavı ile birlikte ilk defa Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 3 soru gelecek.

Coğrafya (18 soru)

Coğrafya soru sayısı değişmedi. Türkiye’ni fiziki özelliklerinden gelen soru sayısı 7’ye yükseldi. Türkiye’nin ekonomik özellikleri sorusu 13’e düştü. Beşeri özellikler ise hala 5 soru gelecek.

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)

Vatandaşlık bilgisi soru sayısı değişmedi. Ancak devletler umumi ve özel hukuku konusu buradan kaldırıldı.

Güncel Konular (6 Soru)

Güncel konuların soru sayısı 3 iken 6’ya yükseldi. Bu durum adayları daha çok gazete okumaya ve haberleri takip etmeye teşvik edecek gibi gözüküyor.

Hukuk (40 soru)

Hukuk alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

İktisat (40 soru)

İktisat soru sayısı değişmedi. Ancak, iktisadi düşünce tarihi sorularından 2 soru kesilerek makro iktisada eklendi. Böylece makro iktisattan 10 soru ve İDT’den 2 soru gelecek. Bu durum makro iktisat okullarından detaylı soru gelebileceğini gösteriyor.

Maliye (40 soru)

Maliye alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

Muhasebe (40 soru)

Muhasebe soru sayısı değişmedi. Ancak genel muhasebe soru sayısı 28’den 26’ya geriledi. Bu iki soru ihtisas muhasebesi sorularına eklendi ve buradan 4 soru gelecek.

Kamu Yönetimi (40 soru)

Kamu yönetimi alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi. Sadece yönetim bilimleri konusunda kamu politikaları konuları da eklendi.

ÇEKO (40 soru)

Soru sayısı değişmedi ancak konu yüzdeleri değişti ve yeni konular eklendi. İş hukuku ve teorisinden 8 soru, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden 10 soru, sosyal politika 4 soru, çalışma ekonomisi 12 soru, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisin 6 soru gelecek.

* Yeni dağılımı görmek için tıklayınız.
* Yeni puan türü listesini görmek için tıklayınız.

Kutay Seymen ARIKAN Kutay@memurlar.net

Kaynak: www.memurlar.net

Öğretmen Adaylarının ÖABT Tepkisi

ÖSYM Başkanı Ali Demir, lisans düzeyinde yapılacak KPSS testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleriyle güncelleme yapıldığını belirtti. Alan sınavına girecek atama bekleyen öğretmenlerin bu son dakika değişikliği konusunda görüşleri;

“yi günler Abbas Bey. Bildiğiniz gibi diğer sınavlar yetmezmiş gibi bir de alan sınavı geldi başımıza.
Tamam gelsin ona da çalışırız dedik. Ama konular ne onu bir türlü öğrenemedik.Bakan değişikliğinden sonra konular üstünkörü (sadece 3 soru örnek vererek) açıklandı. Ona da tamam dedik hiç değilse konular açıklandı,yayınlar çıkar çalışırız dedik.Sonra tam yayınlar çıktı oh sonunda çalışabileceğiz dedik.Hop bugün güncelleme(!) geldi.Öncelikle sınava 2-3 ay kala böyle bir şey yapılır mı? Kim,nereden bunlara çalışacak? Şimdiye kadar akılları neredeydi?

Ben Türkçe öğretmenliğinden mezunuyum. Alan sınavı ilk açıklandığında pek bir şey anlamasak da tamam dedik yaparız. Ancak bu son güncellemeden sonra çocuk edb.,eski türk edb.,yeni türk edb.,halk edb.,edebiyat bilgi kuramları eklendi. Şimdi size sormak istiyorum: Bu alan sınavının amacı öğretmen adaylarının kendi alanları ile ilgili sorular sorarak yeterliklerini ölçmek değil miydi? Ben Türkçe öğretmeni olarak 5.,6.,7.,8. sınıflara gireceğim.Ve bildiğiniz gibi bu sınıflarda edebiyat dersleri yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Zaten yap-boza dönen bu sınav sistemi son dakika değişiklikleriyle iyice içinden çıkılmaz hale gelmiştir.Ben hayatımda sorumlu olmayacağım bu derslerden neden sorumlu tutuluyorum? Ve en önemlisi bu bana neden son dakika söyleniyor? Artık kafayı yemek üzereyim. Lütfen sesimizi duyurun. Teşekkür ederim.’

Türkçe Öğretmeni EĞİTİM AJANSI