Aylık arşivler: Aralık 2013

osym_kpss

KPSS ve ÖABT Testleri ve Konu Dağılımları

KPSS testlerindeki konu ve dağılımlarının güncellenmiş hali…

KPSS testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili 2013 yılında yapılan güncelleme 2014 yılında sınava girecek tüm adaylar içinde gerçeli olacak. Sınava girecek adaylarında aşağıdaki değişikliklere göre kendilerini hazırlamaları gerekmektedir.

-Test konularının ağırlıkları-
ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak

Genel Yetenek Testi
sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek.
Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50 olacak.
Matematik 30 soru, Türkçe 30 soru

Genel Kültür bölümünde de;
– Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, (27 soru)
– Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, (18 soru)
– temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, (9 soru)
– Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak. (6 soru)

Tarihte,
– Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5,
– Osmanlı Devleti’nden yüzde 15,
– Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20,
– Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda;
– Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12,
– Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5,
– Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.
-Eğitim Bilimleri soruları-

Eğitim Bilimlerinde ise;
– öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer,
– gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er,
– program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak.

KPSS-A
Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15’er olacak.

İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25’er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer ağırlığında soru yöneltilecek.

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar olacak.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlikhukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.
Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15’er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20, uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

-Öğretmenlik alan bilgisi testi-

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz DünyaSorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.
Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Kaynak: kpsscafe.com

SPONSORLU BAĞLANTI

ÖSYM 2014 ÖABT Yapılacak Alanları Açıkladı!

ÖABT

DUYURU

(31 Aralık 2013)

2014-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Sınav Yapılacak Alanlar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca 2014 yılında ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği olarak belirlenmiştir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SPONSORLU BAĞLANTI

atama_bekleyen_ogretmenler_buyuksehir_olabilir_h35620

Atama Bekleyen öğretmenler büyükşehir olabilir…

Atama Bekleyen öğretmenler büyükşehir olabilir…

Atama bekleyen öğretmenlerin sayısının bir çok ilin nüfusundan daha fazla olduğu düşünüldüğünde bir kaç yıl içinde;sayıları itibari ile büyükşehir olma sayısını yakalayabilecekleri söylenebilir.

Ülkemizde bakanlık verilerine göre 274 bin 543 ataması yapılmayan öğretmen var ki bu rakamgerçekte 400 bini buluyorçünkü bir çoğu artık kpss ye bile girmiyor. “öğrenilmiş çaresizlik” yaşıyorlar ve sınava bile girme tenezzülünde bulunmuyorlar .Haksızda sayılmazlar çünkü Kpss birincisi fizik öğretmeninin atanmadığı atamaları da gördük. Var mı gayrısı zaten ne yapsaydı o atama döneminde uzaya mı gitseydi? Ağzıyla güneşi mi yakalasaydı?

Bu kadar vahim bir tablo var karşımızda ve git gide her geçen günde bu ataması yapılmayan öğretmen sayısı çığ gibi büyüyor. Hal böyleyken ve işsiz öğretmen sayısı 4-5 sene içinde yarım milyonu geçecek olması bana ”büyükşehir yasasını ”aklıma getirdi ataması yapılmayanların sorunun büyüklüğünün dikkatini çekmek adına. Yani işsiz öğretmenleri bir yerde toplarsak trajikomik bir şekilde onların da büyükşehir olabilecekleri gerçeğini gördüm.

Her ne kadar atamalar çok gibi görünse de arka planında gerçekler çok daha farklı figürler içinde. Her sene 70 bin kişi alınsa bile işsiz öğretmenlerin sayısı 400 bin sayısında sabitlenebilir çünkü her sene yaklaşık 70 bin öğretmen mezun oluyor.

Bu seneki gibi 40 bin kişi alınsa bile 30 bin kişi daha işsiz öğretmenler ordusuna katılır.Şubat ayında 10 bin öğretmen alınacak olması bile yeni mezun olan öğretmen sayısını eritmeye yetmeyecektir.Ağustos 2013 de 40 bin şubat 2014 de 10 bin öğretmen derken 20 bin yeni mezun öğretmen işsizler öğretmen ordusuna katılmış oluyor.Atamalar bu eğitim politikası ile çok yetersiz. 400 bin civarı olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 3 sene sonra 500 bin olması kuvvetle ihtimaldir.Alımların 3 sene sonra bakanın açıklamasına göre 10 bin kişiye düşeceği de düşünüldüğünde her sene mezun olan 70 bin öğretmenle beraber 3 sene içinde yarım milyon işsiz öğretmen sözcüğüne aşina olacağız Daha sonraki yıllar ise açılan üniversitelerin sayılarının artışı ve alımların minimuma inmesiyle beraber her sene ortalama üniversiteyi bitiren öğretmenlerden %90 ı işsiz kalacak ve çaresiz kendi kaderlerine bırakılacak.

Mevcut durumlar düşünüldüğünde bir benzetim yapmaya kalkarsak büyük şehir olma krateri olan 750 bin sayısına ulaşmak pek de uzak değil.Ataması yapılmayan işsiz öğretmenler . Eğer işsiz öğretmenlerimizi bir ilde toplarsak onları büyük şehir yapabiliriz o zaman bu gidişle.

Gerçekte öğretmen olacakken ataması yapılmayan 400 bin işsiz öğretmenlerin bu haliyle bile sayısının bir çok ilimizden fazla olduğunu da söylemeden geçemiyeceğim

İşte gerçek
ATAMASI YAPILMAYANLARIN SAYISI 400 BİN
AMASYA 328,624
ARTVİN 168,092
BİLECİK 203,777
BİNGÖL 251,552
BİTLİS 327,886
BOLU 250,417
BURDUR 251,181
ÇANKIRI 174,012
EDİRNE 396,462
ERZİNCAN 213,538
GÜMÜŞHANE 130,825
HAKKARİ 246,469
KARS 312,205
KASTAMONU 360,366
KIRKLARELİ 333,256
KIRŞEHİR 223,170
NEVŞEHİR 280,058
NİĞDE 331,667
RİZE 316,252
SİİRT 291,528
SİNOP 198,412
TUNCELİ 84,022
UŞAK 334,415
BAYBURT 76,609
KARAMAN 226,049
KIRIKKALE 280,234
Düzce 323.328
BARTIN 182,131
ARDAHAN 112,721
IĞDIR 181,866
YALOVA 181,758
KARABÜK 218,463
KİLİS 118,457

Yukarıda da gördüğümüz gibi ataması yapılmayan işsiz öğretmenlerin sayısı tam tamına 33 ilin toplam nüfusundan daha büyük. Daha ne kadar bu sorunun büyümesine görmezden geleceğiz daha ne kadar hayatların kararmasına göz yumacağız. Artık bu işe birinin el atması lazım yarın öbür gün bu insanları büyükşehir yapıp da sorunu çözemeyiz bu yüzden zararın neresinden dönersek kardır diyelim ve sorunu çözmek adına işin bir ucundan başlayalım.

Sedat DEGER

www.mebpersonel.com


subatta_bu_branslara_daha_fazla_atama_var_h35603

Şubat’ta bu branşlara daha fazla atama var!

Şubat’ta bu branşlara daha fazla atama var!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müsteşar yardımcısı Salih Çelik Şubat tayin döneminde bu branşlara daha fazla alım yapılacağını açıkladı.

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
-Matematik
-Fen ve Teknoloji
-Sosyal Bilgiler
-İngilizce
-Türkçe

İnternet Haber


osym_kpss

2014 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu

2014 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi Bugün Güncelledi. İşte güncellenen sınav takvimiine göre 2014 kpss başvuruları 5 Mayıs 2014- 14 mayıs2014 tarihleri arasında Kpss sınavı ise13 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak.  Öğretmenlere yönelik Alansınavı başvurulularıda aynı tarihlerde yapılacak .

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi
Son Güncelleme: 27.12.2013
Sürüm: 5
Sıra
Sınavın Adı
SınavTarihi
BaşvuruTarihleri
Başvuru Yerleri
1.
2014 Kamu Denetçiliği Kurumu UzmanYardımcılığı Giriş Sınavı
2014-KDK Uzman Yardımcılığı
12.01.2014
21.10.2013
31.10.2013
(Önbaşvuru)
18.11.2013
27.11.2013
(Sınavücretiödeme vebaşvuru)
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri, www.osym.gov.tr
2.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2014-YGS
23.03.2014
02.01.2014
15.01.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri,Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
3.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(İlkbahar Dönemi)
2014-YDS İlkbahar Dönemi
06.04.2014
03.02.2014
12.02.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri, ÜniversiteRektörlükleri, www.osym.gov.tr
4.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(İlkbahar Dönemi)
2014-DUS İlkbahar Dönemi
13.04.2014
17.02.2014
26.02.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri, Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Üni. Rek., www.osym.gov.tr
5.
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı YükseköğretimDiploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı(İlkbahar Dönemi)
2014-STS DİŞ HEKİMLİĞİ İlkbahar Dönemi
13.04.2014
17.02.2014
26.02.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri,  www.osym.gov.tr
6.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2014-TUS İlkbahar Dönemi
13.04.2014
17.02.2014
26.02.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri, Tıp Fakültesi bulunan ÜniversiteRek., www.osym.gov.tr
7.
Tıp Doktorluğu Alanında YurtdışıYükseköğretim Diploma Denkliği İçin SeviyeTespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2014-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi
13.04.2014
17.02.2014
26.02.2014
ÖSYM SınavKoordinatörlükleri,  www.osym.gov.tr
8.
Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2014-ALS
20.04.2014
9.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
2014-EKPSS **
27.04.2014
24.02.2014
07.03.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
10.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2014-ALES İlkbahar Dönemi
11.05.2014
10.03.2014
19.03.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Üniversite Rektörlükleri, www.osym.gov.tr
11.
Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler)
2014-LYS4
14.06.2014
21.04.2014
30.04.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
12.
Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2014-LYS1
15.06.2014
21.04.2014
30.04.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
13.
Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil)
2014-LYS5
15.06.2014
21.04.2014
30.04.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
14.
Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri)
2014-LYS2
21.06.2014
21.04.2014
30.04.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
15.
Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)
2014-LYS3
22.06.2014
21.04.2014
30.04.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
16.
Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Lisans
05.07.2014
06.07.2014
05.05.2014
14.05.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
17.
Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
13.07.2014
05.05.2014
14.05.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
18.
Dikey Geçiş Sınavı
2014-DGS
19.07.2014
26.05.2014
04.06.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, MYO Müdürlükleri, www.osym.gov.tr
19.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-YDS Sonbahar Dönemi
06.09.2014
30.06.2014
09.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Üniversite Rektörlükleri, www.osym.gov.tr
20.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-DUS Sonbahar Dönemi
14.09.2014
10.07.2014
18.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Üni. Rek., www.osym.gov.tr
21.
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-STS DİŞ HEKİMLİĞİ Sonbahar Dönemi
14.09.2014
10.07.2014
18.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, www.osym.gov.tr
22.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-TUS Sonbahar Dönemi
14.09.2014
10.07.2014
18.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Tıp Fakültesi bulunan Üniversite Rek.,  www.osym.gov.tr
23.
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi
14.09.2014
10.07.2014
18.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri,  www.osym.gov.tr
24.
Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Önlisans Düzeyi)
27.09.2014
30.06.2014
16.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
25.
Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi)
28.09.2014
30.06.2014
16.07.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr
26.
Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı
2014-ÜGYS
19.10.2014
01.09.2014
10.09.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri
27.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2014-ALES Sonbahar Dönemi
23.11.2014
22.09.2014
01.10.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Üniversite Rektörlükleri, www.osym.gov.tr
28.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2014-YDUS
14.12.2014
20.10.2014
30.10.2014
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Tıp Fakültesi bulunan Üniversite Rek., www.osym.gov.tr
* Güncel gelişmelere göre 2014 Sınav Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.
** 2012 yılında yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), 2014 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adı altında yapılacaktır.

SPONSORLU BAĞLANTI