Etiket arşivi: 2013 kpss soruları ve cevapları

osym_kpss

Tüm Detaylarıyla 2014 KPSS

2014 KPSS İle İlgili Her Şey Bu Haberimizde

Bilindiği üzere ÖSYM, 2013 KPSS öncesi KPSS testlerindeki konuların ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi. Bu yenilik dışında son KPSS’de ilk defa, 15 öğretmenlik branşına Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulandı.

İşte yeni KPSS ile ilgili detaylar…

TEST KONULARININ AĞIRLIKLARI

ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek.

Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50 olacak.

Genel Kültür bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5, Osmanlı Devleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12, Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.

EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak.

Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15’er olacak.

İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25’er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer ağırlığında soru yöneltilecek.

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.

Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15’er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20, uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

KPSSsorusayı

 

KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2014 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

* Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: 5-6 Temmuz 2014
* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 13 Temmuz 2014
* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) : 31 Ağustos 2014
* KPSS Ortaöğretim / Önlisans (Önlisans Düzeyi): 27 Eylül 2014
* KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi): 28 Eylül 2014

2014 KPSS Lisans Düzeyi
– KPSS Sınav Tarihi : 05.07.2014-06.07.2014
– KPSS Başvuru Tarihi : 2014 Mayıs ayı içerisinde
– KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
– Kimler Girebilir: Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki adaylar
– Başvuru Ücreti : Henüz belli değil

2014 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Düzeyi
– KPSS Sınav Tarihi : -KPSS Önlisans Düzeyi: 27 Eylül 2014 -KPSS Ortaöğretim Düzeyi: 28 Eylül 2014
– KPSS Başvuru Tarihi :2014 Haziran ayı içerisinde
– KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
– Başvuru Ücreti : Henüz belli değil

ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılacak olan sınavların tarihleri belirlenerek ÖSYM 2014 Sınav Takvimi ile adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sınavlara başvuru tarihleri belirlendiğinde Takvim üzerinde bu bilgiye de yer verilecek, Takvim güncel gelişmelere göre yenilenebilecektir. Bu nedenle ilgililerin sık sık Takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız

Son haliyle 2014 KPSS ile ilgili bilgiler bu şekilde. Sınav ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz…

İLKER ÖZTÜRK
Kaynak: MEBPERSONEL.COM

SPONSORLU BAĞLANTI

2013 KPSS Soruları ve Cevapları Yayınlandı / TIKLA – İNDİR

ÖSYM 6 – 7 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirdiği KPSS sorularını ve cevap anahtarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

 

 

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR

2013 KPSS Soruları ve Cevapları

2012 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI İNDİR

2013 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Soruları ve Cevapları (Üye Paylaşımları). 6 Temmuz Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları ve cevapları açıklanana kadar bu başlık altında yorum yapabilirsiniz…

-TÜİK İşsizlik oranlarına göre meslekler

sanat – inşaat – hukuk
-En büyük Gezegen

Jüpiter

-Memur Zorunluluğu Yoktur

askerlik

– Hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?

KHK çıkartmak

– Tütün Birliği Sorusu

Bakanlar Kurulu

İstifa eden papa kimdir?
16.benediktus

Atatürk’ün hayatını anlatan biyografik eser nedir?
Tek adam

Bretton Woods – IMF ve Dunya Bankasi

amour un yonetmeni kimdir?
ang lee

babıali baskını,31 mart vakası ve 2.meşrutiyetin kronolojik sıralaması?
31 mart meşrutiyet babıali

Orhan Pamuğun Nobel alırken yaptıgı konuşma?
babamın bavulu

Kız ve erkeklere ilkoğretımın zorunlu sorusu
karma eğitime geçilmesi

Lozan antlaşmasını imzalayanlar kimler?
ismet paşa rıza nur hasan saka..

konyadan karabüke doğru yol alan biri hangilerine rastlardı?
köroğlu haymana cihanbeyli

En iyi film oscarı?
Michael haneke

azınlıklarla ilgili düzenlemeler medeni kanunla mı geldı?
medeni kanunla hukuk birliği sağlandı

Osmanlıda ustaların sayısının fazla olmamasının nedeni?
Arzla ilgili şık

Kıbrıs örgütünün cevabı EOKA

Kaynak: www.kpsscafe.com
————————————————————————-
2013 KPSS Matematik Soru ve Cevapları
1.Dikdörtgenin alanı sorusunun cevabı 30
2.Beşgenli sorunun cevabı 144
3.havuz sorusunun cevabı 160
4.sadece 1 kez yana dönen koltuklar sorusunun cevabı 1,2,3,5,7,11,13,17,19 yani 9 tane.
5.Noktalama işareti ile ilgili sorunun cevabı soru işareti
6.4! karesi+3!karesi / 4!karesi- 3! karesi sorusunun cevabı 17/15
7.özel üçgen sorusunun cevabı 3kök 3
8.abaküs sorusunun cevabı 120
9. işlem sorusunun cevabı 2

2013 KPSS Tarih Soru ve Cevapları
1. TEK ADAM
2. HARİCİYE NAZIRI
3. MAVRİ MİRA İLE PONTUS
4. KORE İLE ALMANYA
5. İTALYA
6. İSMET-RAUF-HASAN-RIZA NUR
7.SERBET İLE CHP
8. 2.MEŞRUTİYET-31 MART VAKASI-BAB-I ALİ BASKINI

2013 KPSS Güncel Bilgiler
1. Babamın Bavulu, Orhan Pamuk’un 2006 yılında Nobel Ödül Töreni’nde yaptığı konuşma metninin başlığı
2. istifa eden papa
3. en büyük gezegen
4. bretton woods kuleleri
5. En iyi yabancı film(aşk) yönetmeni

Kaynak: www.kamuajans.com

 

2013 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDIĞINDA BURADAN LİNK VERİLECEKTİR.

SPONSORLU BAĞLANTI