Etiket arşivi: 2013 öabt soruları

osym_kpss

Tüm Detaylarıyla 2014 KPSS

2014 KPSS İle İlgili Her Şey Bu Haberimizde

Bilindiği üzere ÖSYM, 2013 KPSS öncesi KPSS testlerindeki konuların ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi. Bu yenilik dışında son KPSS’de ilk defa, 15 öğretmenlik branşına Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulandı.

İşte yeni KPSS ile ilgili detaylar…

TEST KONULARININ AĞIRLIKLARI

ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek.

Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50 olacak.

Genel Kültür bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5, Osmanlı Devleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12, Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.

EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak.

Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15’er olacak.

İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25’er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer ağırlığında soru yöneltilecek.

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.

Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15’er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20, uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

KPSSsorusayı

 

KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2014 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

* Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: 5-6 Temmuz 2014
* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 13 Temmuz 2014
* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) : 31 Ağustos 2014
* KPSS Ortaöğretim / Önlisans (Önlisans Düzeyi): 27 Eylül 2014
* KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi): 28 Eylül 2014

2014 KPSS Lisans Düzeyi
– KPSS Sınav Tarihi : 05.07.2014-06.07.2014
– KPSS Başvuru Tarihi : 2014 Mayıs ayı içerisinde
– KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
– Kimler Girebilir: Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki adaylar
– Başvuru Ücreti : Henüz belli değil

2014 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Düzeyi
– KPSS Sınav Tarihi : -KPSS Önlisans Düzeyi: 27 Eylül 2014 -KPSS Ortaöğretim Düzeyi: 28 Eylül 2014
– KPSS Başvuru Tarihi :2014 Haziran ayı içerisinde
– KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
– Başvuru Ücreti : Henüz belli değil

ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılacak olan sınavların tarihleri belirlenerek ÖSYM 2014 Sınav Takvimi ile adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sınavlara başvuru tarihleri belirlendiğinde Takvim üzerinde bu bilgiye de yer verilecek, Takvim güncel gelişmelere göre yenilenebilecektir. Bu nedenle ilgililerin sık sık Takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız

Son haliyle 2014 KPSS ile ilgili bilgiler bu şekilde. Sınav ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz…

İLKER ÖZTÜRK
Kaynak: MEBPERSONEL.COM

SPONSORLU BAĞLANTI

cropped-sınav2.jpg

ÖABT Sınav Soru ve Cevapları Yayınlandı / TIKLA – İNDİR

ÖABT Sınav Soru ve Cevapları Yayınlandı / TIKLA – İNDİR

YABANCI DİL (ALMANCA) ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
YABANCI DİL (FRANSIZCA) ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

SPONSORLU BAĞLANTI

sinav.jpg

ÖABT Soruları ve Cevapları (Üye Paylaşımı)

Öğretmen adayları için ÖSYM tarafından ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT Soruları ve Cevapları:

Tarih Alan Sınavı – Bize ulaşanlar

1-italyanın siyasi birliğini sağlanmasında etkili olan örgüt – cizvit tarikatı

2- basmacı harekatınde bulunmuş ve istanbul üniversitesinde türk tarih kürsüsünü kuran ordinaryus -Zeki Velidi Togan

3-Atatürk’ün son osmanlı mebusan meclisinde MVekili seçildiği yer – Erzurum

4-I.TBMM deki gruplardan değildir- Hizbi-cedit

5-Yakup Kadri kara osmanoğlunun devletçiliği destekelemek için çıkardığı derginin adı–

6-Yahya kemal beyatlı nın Bin atlı o gün çocuklar gibi şendik şiiri hangi padişah zamanı anlatır

7-hotin seferi hangi padişah

8-öğretirici tarih kurusucu kimdir

9-2. dünya savaşı başbakanları

10-hangisi inönü zamanında çıkarılmamıştır–meni müskirat

11-Tarih derslerinde çevre kitabının yazarı kimdir

12-Lale devri ıslahatçısı elçi olan-28çelebi mehmet

13-tahlil,terkip,tarama,tenkid sıralaması nasıldır

14-ön asyada başkent olmayan yer-Asur,uruk,hattuşaş …

15-tımar sisteminde çift çittlik terimleri neyi ifade eder

16-mali askeri ve idari tahrirler arasında değildir

17-Türkler le ilgili hangisinde bilgi yoktur- bizan,çin,arap,iran, MISIR

18-Anadolu selçuklu ve Büyük selçuklu benzerliklerinden değildir

19-şıklarında yapılandırma yeniden yapılandırma inceleme yeniden inceleme tarzında şeyler yazan bir soru vardı tam hatırlamıyorum şuanda

20-berlin antlaşması maddelerinden değildir

hatırlayabildiklerim bu kadar arkadaşlar kalanlarıda siz yazarsanız hepsini öğrenmiş oluruz şimdiden çok teşekkür ederim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – Bize ulaşanlar

istihsan
reci vakası
işrakilik
sihizm
yahudilerin kutsal günü şavout yaptım yanlışmış
zorunlu din dersini 1982 yaptım emin deilim
ontolojik delil
temanü delili
dinlerarası diyalog 2.vatikan yaptım emin deilim
AB ile ilgili bir soru vardı cevabını hatırlamıyorum
gazalinin filozofları tekfir sebebi:cüziyyat,ruhani haşr,maddedin ezeli oluşu
Kafir kelimesine hangisi benzer gibi anlamadığım bir soru vardı
4.soruyu boş bıraktım.köle ,azat,hür sorusu
yemekte çocuklarıyla konuşan bir baba vardı
son sayfada bir soru vardı:dini öğrenme yaptım bilmem doğrumu
kişinin aksine delil bulunmadıkça suçlu sayılamayacağı:beraati asliyye olcakmış.bunuda yanlış yaptım
3 tane de kazık sanat tarihi sorusu vardı

Türk Dili ve Edebiyatı – Bize Ulaşanlar

ahmet şuayp

can-farsça olacak

halaskar – kıpçakla ilgili değildir

altay- moğolcayla benzerlik

recaizade talim-i edebiyat

rasim özden ören

sekiz yükmek

levni

arapça-farsça

latifi tezkire

hatırladıklarım bunlar…

Coğrafya – Bize ulaşanlar

İsrail yerleşmesi Kibbutz

Granit topografyası Tor

cografya cifttir varnius

sınır kapısı kapıkule yunanıstan yanlıs

vadi degısımı andesedant vadi

hakimiyet teorisi mahan

ada olmayan devlet olarak tayland vardı

yıkanma horizonu A horizonu

benım full yanlış

Fizik – Bize ulaşanlar

E=cB formülünden E=90

Bohr atom teorisi 8 pi

Potansiyel enerji 24kj

doppler 510

fotoelektrik sorusu 6E

diğer fotoelektrik 3.1

kondansatörlü soruda potansiyel değişmez yük ve sığa artar.

ivmeli soru 3/4

çukur ayna odağı 20 olan

şimdilik hatırladıklarım bunlar…

dönme ve öteleme kinetik enerji sorusunda takıldığım bi yer oldu kutu için sadece öteleme kinetik olacağı için en az yükseğe çıkar..küre ve silindirin ayriyeten dönme kinetik enerjileri de var açısal hızlar eşit demiş ama küre ve silindirin eylemsizlik momentlerini vermemiş ben kürenin momentinin silindirden büyük olduğunu düşündüğümden kutusilindirküre yaptım ama ösym bu bilgiyi bilmemizi beklemiyo bence o yüzden silindir ile kürenin çıktığı yüksekliği eşit alacaktır bence

Kimya – Bize ulaşanlar

titrasyon çözeltisinde mi hocam? Bende 100mlt buldm

redox denkleştirmede soyun katsayısı 3dü

iyon şiddeti 0.3

nert 1.07

bağ -80

gaz sorusu 4.5

etkin çekirdek yükü

2A+B—C sanırm tek şıkta vardı

2metil hegsen-1-ol olanın yapı izomerini soruyordu cvp 1,2-siklohegzan

CN2H2 nn cvbı 4sigma 2pi

hangisinde ilk tepkimeden alken oluşmaz gibi bi soru vardı tam hatrlayamadım onu direkt ketonlu olan yaptım

3.36lt

elmas

diazolyum tuzu ya da imin olacaktı

Eğitimde

5E i öğretmen açıklama kısmında tüm dersi anlatmaz dedim

oksitleyici

ben demir dolap olmaz dedim:)

birine paramagnetk olma dedim.

Türkçe – Bize ulaşanlar

yaptıklarım:

– tekerleme

– genelden özele

– 1-2-3

– hayriye

– prag okulu

– birleşik isim

– edat : göre

– edat: ismin yalın ve den halinden sonra gelir

– ahmet haşim sorusu tarih

– ilk atasözü orhun abideleri

– pir sultan abdal

– encümeni daniş

– rubai

– sürrealizm

– kapalı istiare

– davranışçılık

– kontrol listesi

– süreç

– sebki hindi 16 yy.

– garip akımı kafiye ve uyağa önem verir

– tını

– konu

– hazırlık

– çocuk kitabı bilgilendirici

– ağyar

şimdilik hatırladıklarım bunlar.

Sosyal Bilgiler – Bize ulaşanlar

birleşmiş milletler -san francisco

mehter marşı ıı mehmet

saltuk buğra han ilk resmi din

güney mezopotamya sümerler

defter emini

epistemoloji

forum

akılcı anlayış sanat

İngilizce – Bize ulaşanlar

Stolen sorusunda inflectional mı soruluyordu? Ben onu işaretlemedim, çünkü stolen fiilin 3.hali olabileceği gibi adjective anlamı da katıyor yani buna karar vermek için context içinde görmek lazım, bir tek ben mi böyle düşünüyorum?

Bir de şu syllable sorudunda okunuşa mı bakacaktık? Ben yine ekler işin içine giriyor diye yellow dedim.

Yanarım o kadar yazar ve eser ezberledim, phonetic chart kastım, bir tane bile soru gelmedi.

———-

Curriculum – syllabus

Implicature

Aklima gelen 2 cevap..

Matematik (Lise) – Bize ulaşanlar

limit 1-cos =0

integral mutlak sint =2

fi =48

prizma hacim max=128

gx yakınsarsa fx yakınsar

e^6t

grafik kollar yukarı parabol

grup Q. olmaz

rank 3

taylor (-1)^n.x^n

Kaynak: ww.kpssci.com

 

Biyoloji ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:
Ayşegül :Antagonistik hormonlar-kalsitonin parat hormonu,dna sorusu translokasyon, baklagil sorusu kokleri kendisi alir diyordu o sik yanlis

Ayşegül : Kalitim sorusu 1/4 1/4 sikkini yaptim, angiosperm sorusunu cicek bulundurur diyordu onu yaptim. Ama cogunu hatirlayamiyorum

Hasan: Sorular genel olarak zordu.Mayoz-mitoz sorusunda iki kez replikasyon olur diyordu yanlış olacaktı.takım sorusuda Echinodermata ymış.

Sosyal Bilgiler ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:

Gürdal :SATUK BUĞRA HAN YÖNETİM ŞEKLİNİN CUMHURİYET OLMASI

Gürdal : HZ.ÖMER DEVRİNDE KİTAP HALİNE GELMEDİ

Dilek : -asur koloni
-eyalet-istanbul-celali üçününde sorununu anlatıyordu
-saltuk buğra han
-selahaddin eyyübi
-merkezi otoritenin güçlenmesi
-hazarlar
-defter emini
-Hz.Ömer kitap
-2.mehmet mehteranın kaldırılması
-tarımla uğraşan fazladı
-tarım gelirin yüksek olması
nil nehrinin farklı iklimlerden geçmesi
-milne
-toroslar
-sarmallık
-Bpramidinde doğum az
-fiyordlu kıyı deniz seviyesine inememesi
-kızılçam
anayasa mahkemesi geriye yürümesi
-din kabilede sosyal değişim
-akademik dürüstlük
epistomoloji

Dilek : yukarıdakiler sosyalcilerin genel olarak verdikleri cevaplardır diyebiliriz

Gürdal : ASUR SORUSU NASIL Bİ SORUYDU DİLEK HOCAM

Diren : Türky-japonya varmyd?

Ebubekir : bunlar güzel de soru kökünü vermemişler miydi?

Gürdal : BENDE TÜRK JAPAON YAPTIM

Yasin : shanghay sorusu da vardı

Gürdal : PROJE SORUSU SONUÇ ODAKLI OLMAYACAKTI

Yasemin : Şangy in cevabı kırgızistn miydi arkadaşlar bilen var mi

Yüksel : sangay ozbekistan

Cenk : İslam tarihi sorusunda Hz. Ömer- kuranın kitap haline getirilmesi değildi şık.Hz. Ebubekir- Kuranın kitap haline getirilmesi şıkkı vardı.

Özlem : ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin üretimi sorusu da vardı

TC Şenol : hayır özbekistan olacak yasemin

Gürdal : hz. ömer o

Yasemin : Japon sendromu yaptım cevabı bilen varsa paylaşabilir mi aceba?

Gürdal . gıda güvenliği yaptım ben

TC Şenol : ben onu gecikenle lakalı bir şık vardı onu yaptım

Yasemin : Öyleymiş malesef şenol başka hatırlıyor musun şenol

Özlem : türkiyenin 1954 imzaladığı sözleşme?,

TC Şenol : valla sanfransisko

Yasemin : Anlatınci sanat diye birşey yaptın mi

TC Şenol : ewt yaptım

Cenk : biyolojik antropoloji sorusu vardı, onomastik- kod- Folklor şıkkı olan soru vardı.Ben onu yapmıştım

Yasemin : San fransız co yu yaptın

Cenk : 1954 deki sözleşme Avrupa insan hakları yaptım

Cenk : Bireyin bir başkasına boyun eğmesi itaatkar olması diye soru vardı telkin yaptım. Sosyal etki vardı şıklarda…

Gürdal : yalta konferansı

Gürdal : sosyal etki

Gürdal :arkadaşlar yalta olması lazım

TC Şenol :hocam o atılganlık olmayacakmıydı

Cenk : Ben birey deyince sosyal etki olmayacağını düşündüm ama öyleymiş…

Gürdal : sosyal etki değilmi

Cenk : x malı talep eğrisi sağa çarpıksa hangisinden söz edilir demiş.Ben x malının alımının aleyhinde değişmesi dedim e şıkkıydı.

Gürdal : bu arada san fransico olamaz

Cenk : bilim ve teknoloji öğrenme alanı 7. sınıf — zaman şeridii yaptırıyodu öğrenciye —- zaman ve kronolojiyi algılama dedim. Doğrudan verilecek değer sorusu vardı kanıt kullanma dedim

TC Şenol :arkadaşlar soru hatırlayan yok mu???

TC Şenol:kuzey mezopotamya varmıydı?

Gürdal: akademik dürüstlük

Yaşar : araştırdım cvp guney mezopotamya ilk yazılı kaynaklara güney de rastlanılmış

Yaşar : çanakkale cephesi ile ilğili soru ne olacaktgı?

Kriter : 1=merkezi otorte güçlenmesi 34567=baskı grup? 8=yaratıcı 9=civi yazısı 10=talep soru? 11=asur 12=cumh dön nufus politikası?? 13=Ata kazanımı örnek olay kullanma 14=proje+ kendini anlatmaya çalışma 15=nilin taşma sebebi 16=sanat adamı önemli sorusu?? 17=sarmal18=hukuk dev öz olmayan cumh. 19hz ömer çogaltılmadı 20=toroslar endemik 21=birey toplu ögrenme alanı 22=buzulların deniz seviye inmemesi 23=sanfransisko 24=defter emimi 25=altı şapka 26=grafik+çan egrisi 27=zaman+kronoloji algılama 28=akademik benlik 29=çin etkisi 30=türk+japon 31=mehteran mahmut 32= avp insan hak sözleşmesi 33=selahattin eyyubi 34=saltuk bugra 35=epistemoloji 36=akdeniz+meşe 37=özbekistan 38=milne 39=hazarlar 40=isyanlar bir iki 41=onomastik+kod+folklor 42=itaat boyun eğme sosyal etki 43=barutun kullanımı 44=toplumsal değişim nüfusu fazla olan kolay degisir yanlış 45=osman alt üst sınırının farklılık olması iklim öz. 46=çanakkale ini sömürge seferberlik 47= biyolojik antropolojide farklı cog yaşayanların kültürlerini inceleme

İngilizce ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:

Mehmet : maximli soru implicature olacaktı

Nezihe : diagnostic, babling, stolen, talked, buildingsroman, of/by, blank verse, holistic, naturalist, othello, accent, hinder, implicature, displacement, john lu soruda key hatirladiklarim

Nezihe : would/ could vardi, beause vardi

Mehmet : would could du o dimi çok şükür

Mehmet : Industrial vardı

Mehmet : Neo naturalism miş cvbın biri de

Ayfer : of/by mı,about/to mu?

Mehmet : about/to Ayfer

Mehmet : othello-iago

Özge : şu consonantlarla ilgili soruyu naptınız

Mehmet : monosyllabic talked

Ayfer : consonant features:manner of articulation,place of articulation,voicing

Ayfer : arkadaşlar naturalism mi neo naturalism mi yada başka bi şıkmı kesin bi açıklama yapabilcek olan varmı

Ayhan : Naturalism mi neo mu?

Güray : talked – industrial – stolen – hindered – about/to- bildunsroman hatırladıklarım

Ayhan : bildunsroman kesin dogrumu hocam?

Ayfer : Punctiation- I wonder?

Mehmet : Punctiationlu soru c olacaktı yanlıs hatırlamıyorsam doğru olanı soruodu.

Edebiyat ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:
Meltem : çuvaşça, aşık paşa, can, panel, yusuf atılgan, ahmet hamdi, rasim özdenören ..

Hilmi : Latîfî Tezkiresi

Anadolu’da Sehî Bey’in Heşt Bihişt’inden sekiz yıl sonra yazılmış olan ikinci tezkire Latîfî Tezkiresi’dir. “Tezkiretü’ş-şuara” veya “Tabsıra-i Nuzemâ” olarak da bilinen eser, bir mukaddime, üç fasıl ve bir hâtimeden oluşur. Tamamlandıktan sonra devrin hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman’a sunulmuştur.

Hilmi : Hakasça kıpçak grubunda yok

Hilmi : Verilen Tür Koşma idi

Hilmi : Divan-ı lügatit türk

Hilmi : Ali şiir nevai

Tarih ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:
Görkem : tarih araştırmasında izlenecek sıra vardı terkip tenit…..

Görkem : hangisi tahrir defterlerinde kukklanılmayan diye bir soru daha vardı…

Görkem : tarihe yardımcı bilimlerle ,lgili b,r soru vardı cevabı hepsi placaktı y

 

Kimya  ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:

 
Proton Pınar : Duzgun dört yuzlu.
Geo izomerin cvbi E vs 1buten.diazonyum.renkli olmasi.
cekirdek yuku.
Rutherford. c nmr 4.
cdS 1M.
Mn li soru 2, dia, 5
Redox 3
Bi sorunun cevabi keton
Alkan elde I II III
Elmas
4sigma 2pi
Titrasyon 100
Tampon piridinli 9.10eksi9

Proton Pınar : Amit acil klorür.
Toluen hizli nitrolanir bundan eminim de belki yanlış olabilir
Kc 0.675
2A +B Kc 1
Hiz sorusunu denklemi cikarmaya yetisemedim bostu
Pil Zn Cu
Diger pil 1.07

Proton Pınar: Entalpilerden biri -80 digeri +li bisiydi
Adyabatik te yanlis hatirlamiyorsam isi degisimi 0 di iş +1.25 ama emin degilim
Ligantlo soru 123 olmali emin degilim
CO2 +h2o 1 ve 3
Asit baz yorum sorusu 2 ve 3

Proton Pınar : Bi de anti zaitsev vardi cift bag halkada ortada kalcakti

Proton Pınar : Iyon siddeti 0.3
Hidrojen gazi 3.36litre
Isaret oksitleyici

Türkçe ÖABT Soru Cevap Paylaşımı:
Hilal : Dil okulu cenevre miydi

Buse : bilmiyorum da SARKI ile TASLAMA arasında kaldım

Ayşen : prag değil miydi?

Ayşen : sasurre ait iki tane var prag ve kopenag var ama hangisi?

Buse : prag yaptım

Hilal : Taşlamaymış o soru

Semia : ben prag dedim

Semia : şarkı doğruymuş arkadaşlar cevap şlok galiba

Buse : hadi ya daha önce duymamıstım:(

Semia : bir kelimeden yola çıkılarak yazı yazdırma yaratıcı yazma mıydı?

Buse : yaratıcı yaptım

Buse : Su taslama sinir etti ya

Buse: evet seyhi

Zehra : Evet şlok eminim çok işimize yarayacak. Modern üniversiteler için kitap hazırlayan kurum hangisi ?

Hilal : Boğumlama sorusu neydi

Durhan : encümeni danişmiş miş miş

TC Özlem: Şlok ne? Kojan ne? Bir tane anlatım bozukluğu sormuyorlar. Cumhuriyet, Milli Edebiyat vs. o kadar çok sorulacak şey varken. Kojan’la mı ölçüyorlar bizi. Ya sabır!!!

Buse : c ç ş j yaptm sanki hilal:)

Mustafa : dilbilim okulu cenevre.” XX. yüzyılda SAUSSURE’ü izleyen ve onun kuramına katkılarda bulunan Cenevre Okulu bir yana bırakılırsa, yapısal dilbilimin başlıca, aşağıdaki okullar çevresinde ve doğrultusunda çalışmalar yaptığı söylenebilir.. doğan aksan. http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/aksan_2.pdf

Hilal : Nabi nin eseri hayriyyeydi galiba

Leylâ : Omer seyfettin

Leylâ : Pir Sultan

Sbhttin : hayrabat

Leylâ : Genelden ozele sifatlar

Hakan : pir sultan abdaldı

Leylâ : Rubai vardi beyiti vermis turu soruyor

Hakan : bide o soru sıfatmıydı isim tamlamasının tümünü nitelememiştir

Leylâ : Halk hikayesi ozelligi atli gocebe

Leylâ : Masalda hangisi yoktur atasozuydu sanirim

Şeyma : bahar ve kelebekler ömer seyfettin sorusu

Dilara : Kullanmış araç kredisi olcaktı eminim

Leylâ :Belirtisiz isim tamlamadindan once gelen sifat diyordi kullanilmis oraba kredisi falan diyodu

Hilal:Kullanılmıs araba kredisiydi o Sıfat sorusu

Leylâ : Konya havzasi çözüm önerisi

T.c. İpek : piri sultan abdal,nabi hayriyye,bahar ve kelebekler,şlok,

Leylâ : Edatlardan hangisi farkli tur sozcuge gelmistir göre edati cevam galiba

Burcu : Edat sorusu neydi öyle

T.c. İpek : prag dil okulu

Leylâ : Destanin olusmasi icin gereken unsur diyoddu

Hakan : atasözleri ilk hangi eserde gecmiştir divanı lügatit türk

Leylâ :Dil ile ogrenmeyle alakali soru yapilandirici ya da bilişsel

Elif : boğumlama sorunun cevabi neydi?

Şeyma :kojan şarkı demekmiş yani cvp şlok

Leylâ : Sifatlari ogrenci doldurur sezgisel ya da kavrama

T.c. İpek: c,ç,s,ş

Elif: boğumlama sorunun cevabi neydi?

Leylâ :Sebk i hindu 16 yy degil

Leylâ :Ezgi vardi bi de tini degildi

Leylâ : Gonderim sorusu vardi

Leylâ : Kapali istiare

Burcu : Hangisi pek önemli değil? Tarayarak okuma mı, önce harf sonra kelime mi?

Leylâ : Kitap mi kalemmi yaziyor aklina geleni yaz diyor yaratici yazma

Leylâ : Masalda olay durum dusunce ile kastedilen izlek faln vardi

Ebubekir : iyi iyi sorular kolaymış:)

Tuğba: atasözleri orhun abidelerinde geçiyo ilk okulda ödevini yapmıştık onun

Erhan : dilbilgisi sezdirme ile öğretilir mantığı ile sezdirme dedim .düz mantık..olmayada bilir.

Leylâ : Cocuk kitaplarinda resim nasıl olmalı

Leylâ : Çanakkale gezisi duyularla yazma

Ebubekir : dil bilgisi sezdirme ile öğretilir bu örnek sorular da da çıkmıştı:)

Leylâ : Sinirliyor amaci belirliyor baslik cikariyor ya hazirlik ya taslak

Leylâ :Tekerleme sathiye halk kikayesi karisimi surrealizm romantizm Klasizm vs

Semia: konuları sınırlama faln vardı yazmanın hangi aşaması

Leylâ : Konusmanin amacina ulastigini anlamak icin ne sorulmaz mi ne diyordu etkilendiginiz bölüm

Leylâ : Planli yazma

Zeynep : estetik değermiş çocuk kitapları resmi

Leylâ :Beceriler etkilesimi okudugunu anlatiyordu

Erhan : taslak oluşturma??

Erhan : garipçiler kafiyeyi önemseMEz.

Ebubekir : atasözleri orhun abidelerinde değil divanı lügatit türkte geçiyor ilk

Mehmet: Vurgu vardı

Leylâ : Sonra ogretmen bu kelimeleri kullaayin derse neyle celisir diyordu diller arasi etkilesim olur du cevap

Semia : edebi akım sorusu çok saçma geldi yapabilen var mı?

Semia : edebi akım sorusu çok saçma geldi yapabilen var mı?

Leylâ : Süreci degerlendiriyor her ay sonu

Aklınızda kalan soru ve cevapları yorum olarak yazabilirsiniz…

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR !!!

Daha fazlası için kaynak:  https://www.facebook.com/KpssOgretmenAlanSinavi

SPONSORLU BAĞLANTI