Etiket arşivi: Öğretmenlik Alan Bilgisi Konu Başlıkları

ÖABT Fen ve Teknoloji Örnek Sorular ve Konuların Ağırlığı

öğretmmenFen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Örnek sorular ve konuların ağırlığı ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu dosyada Fen ve Teknoloji öğretmenliği Alan Sınavı örnek soruları ve müfredatın ağırlığı şu şekildedir:


Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4′er;
fen-öabt
fen-öabt-2

ÖABT İlköğretim Matematik Örnek Sorular ve Konuların Ağırlığı

ogretmenİlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Örnek sorular ve konuların ağırlığı ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu dosyada İlköğretim Matematik öğretmenliği Alan Sınavı örnek soruları ve müfredatın ağırlığı şu şekildedir:


ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18′er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.
İLKÖĞRETİM-MATEMATİK-ÖABT

Sosyal Bilgiler ÖABT Konu Başlıkları

öğretmen-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Uzman Kariyer Yayınlarının hazırlamış olduğu ÖABT Kılavuzuna Göre Sosyal Bilgiler Branşı Konu Başlıkları Şunlardır:


Sosyal Bilgiler
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Psikoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Genel Fiziki Coğrafya
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı
Felsefe
Ekonomi
2. Sınıf Alan Dersleri
Türkiye Fiziki Coğrafyası
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Siyaset Bilimine Giriş
Temel Hukuk
Sanat ve Estetik
Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya
Antropoloji
Orta Çağ Tarihi
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
Vatandaşlık Bilgisi
3. Sınıf Alan Dersleri
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı – I
Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi
İnsan Hakları ve Demokrasi
Ülkeler Coğrafyası
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı – II
Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edb. İncelemesi
İnsan İlişkileri ve İletişim
Çağdaş Dünya Tarihi
Siyasi Coğrafya

4. Sınıf Alan Dersleri
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
Günümüz Dünya Sorunları
Özel Öğretim Yöntemleri – II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – II
Sosyal Proje Geliştirme
Drama
MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ
4. Sınıf
1. Ünite: Kendimi Tanıyorum
2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum
3. Ünite: Yaşadığımız Yer
4. Ünite: Üretimden Tüketime
5. Ünite: İyi Ki Var
6. Ünite: Hep Birlikte
7. Ünite: İnsanlar ve Yönetim
8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım
5. Sınıf
1. Ünite: Haklarımı Öğreniyorum
2. Ünite: Adım Adım Türkiye
3. Ünite: Bölgemizi Tanıyalım
4. Ünite: Ürettiklerimiz
5. Ünite: Gerçekleşen Düşler
6. Ünite: Toplum İçin Çalışanlar
7. Ünite: Bir Ülke, Bir Bayrak
8. Ünite: Hepimizin Dünyası
6. Sınıf
1. Ünite: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
a. Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor?
b. Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum
c. Çözüm Buluyoruz
d. Ben Etkin Bir Vatandaşım
e. Atatürk ve Sosyal Bilimler
2. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
a. Dünya Bir Kâğıda Nasıl Sığar?
b. Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim
c. Türkiye’nin İklimi
d. Geçmişten Günümüze Yerleşme

e. Uygarlıkların Beşiği

3. Ünite: İpek Yolu’nda Türkler
a. Anayurttan Anadolu’ya
b. Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
c. Doğu ve Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu
d. İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı
e. İlk Türk İslâm Devletleri
f. Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
g. Bozkır’ın Sanatkârları
4. Ünite: Ülkemizin Kaynakları
a. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
b. Projeler Yarışıyor
c. Vergi Verelim
d. Dünya Alarm Veriyor!
e. Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri
5. Ünite: Ülkemiz ve Dünya
a. Dünya’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler
b. Kaynaklar ve İhtiyaçlar
c. Uluslararası İlişkilerimiz
d. Yardımlaşma ve İş Birliği
e. Toplumlar Arası Etkileşim
6. Ünite: Demokrasinin Serüveni
a. Devletler ve Yönetim Biçimleri
b. Demokrasi Tarihine Yolculuk
c. Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
d. Belgelerin Dili
e. Dünden Bugüne Türk Kadını
7. Ünite: Elektronik Yüzyıl
a. Hayatın İçinden
b. Gelecekteki Yaşam
c. Sağlık İçin Dayanışma
d. Emeğe Saygı
e. Atatürk’ün Gösterdiği Yol
7. Sınıf
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri
a. İletişim Bir Sanattır!
b. Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi
c. Özgür Basın Demokrasinin Temelidir!
d. Herkesi Ayrı Ayrı Dinlemekten Zevk Alırım
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus
a. Yaşadığımız Yerler

b. Türkiye Nüfusunun Özellikleri
c. Göçün Neden ve Sonuçları
d. Eğitim ve Çalışma Hakkı
e. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk
a. Türklerin Yeni Yurdu Anadolu
b. Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu
c. Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı
d. Farklılıklara Rağmen
e. Gez Dünya’yı Gör Konya’yı
f. Nasıl Etkiledik, Etkilendik
g. Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü
h. Yeni Kurumlarla Değişen Osmanlı Kültürü
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim
a. Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır
b. Söz Uçar Yazı Kalır
c. Türk ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler
d. Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu
e. Düşünce Özgürlüğü ve Bilim
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat
a. Toprağın Gücü
b. Devletler Gelişiyor
c. İnsan Gücünden Makineye
d. Sosyal Yaşamda Vakıfl ar
e. Nasıl Eğitim Gördüler
f. Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi
a. Kurultaydan Meclise
b. Yönetimin Özü
c. Kuvvetler Ayrılığı
d. Kamuoyu ve Basın
e. Örnek Yurttaş
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler
a. Bir “Dünya” Savaşı
b. Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
c. İnsanlığın Sorumluluğu
8. Sınıf
1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
a. Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
b. Mustafa Kemal Okulda
c. Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
d. Dört Şehir ve Mustafa Kemal
e. Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

2. Ünite: Millî Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
a. Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
b. Geldikleri Gibi Giderler
c. Ve Millî Mücadele Başlıyor
d. Egemenlik Milletindir
e. Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
f. Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?
3. Ünite: Ya İstiklal Ya Ölüm!
a. İlk Zaferimiz
b. Destanlaşan Direniş
c. İstiklal Milletindir
d. Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
e. Anadolu İnsanının Büyük Fedakârlığı
f. Dirilişin Destanı: Sakarya
g. Hayat Veren Zafer
h. Savaşa Son Veren Belge
ı. Sanay ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız
4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
a. Saltanattan Millî Egemenliğe
b. Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili
c. Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
d. Başkent Ankara
e. Yaşasın Cumhuriyet
f. Çağdaş Devlete Doğru
g. Çok Partili Demokratik Hayat
h. Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
ı. Hukuk ve Aile
i. Rejim Karşıtı Bir İsyan
k. Kabotaj Bayramı
l. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
m. Bir Devrin Analizi: Nutuk
n. Harf İnkılabından Millet Mekteplerine
o. Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
ö. Kubilay Olayı
p. Bir Cumhuriyet Kenti
r. Çağdaş Üniversite Yolunda
s. Devlet ve Toplum El Ele
ş. Modern Tarımın Doğuşu
t. Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık
u. Sanat ve Spor
ü. Çağdaş Türk Kadını
v. Soyadı Kanunu
5. Ünite: Atatürkçülük
a. Türk Çağdaşlaşması
b. Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

c. Her Şey Güçlü Bir Türkiye için
d. Cumhuriyetle Bir Milletiz
e. Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
f. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
g. Halkçılık
h. Toplumda Devlet Desteği
ı. Laiklik
i. Her Alanda Yenilik
k. İnkılapların Temel Dayanağı
l. En Büyük Eser
m. Mazlum Milletler
n. Cumhuriyet Bize Emanet
6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve
Atatürk’ün Ölümü
a. Türk Dış Politikası
b. Hatay Türkiye’ye Katılıyor
c. Atatürk Bizimle
7. Ünite: Atatürk’ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı
ve Sonrası
a. Yine Bir Dünya Savaşı
b. Demokrasi Yolunda Türkiye
c. İnsan Haklarıyla Vardır
d. Soğuk Savaş Yılları
e. Gelişen Türkiye
f. Savaşta ve Barışta Türk Ordusu
g. Türkiye’ye Yönelik Tehditler
h. SSCB Dağıldıktan Sonra
ı. Körfez’de Savaş
i. Bir Proje De Siz Yağın
k. Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru

 


UZMAN KARİYER ÖABT KILAVUZUNU İNDİR

İlköğretim Matematik ÖABT Konu Başlıkları

öğretmenİlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Uzman Kariyer Yayınlarının hazırlamış olduğu ÖABT Kılavuzuna Göre İlköğretim Matematik Branşı Konu Başlıkları Şunlardır:


İlköğretim Matematik

YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Genel Matematik
Soyut Matematik
Geometri
2. Sınıf Alan Dersleri
Analiz – I
Lineer Cebir – I
Fizik – I
Analiz – II
Lineer Cebir – II
Fizik – II
3. Sınıf Alan Dersleri
Analiz – III
Analitik Geometri – I
İstatistik ve Olasılık – I
Cebire Giriş
Diferansiyel Denklemler
Analitik Geometri – II
İstatistik ve Olasılık – II
Özel Öğretim Yöntemleri – II
4. Sınıf Alan Dersleri
Elemanter Sayı Kuramı
Matematik Felsefesi
MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ
6. Sınıf
1. Ünite: Kümeler
2. Ünite: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler
3. Ünite: Ondalık Kesirler
4. Ünite: Matematiğin Gücü
5. Ünite: Sayılarla İşlemler
6. Ünite: Oran, Orantı, Yüzdeler ve Ölçme
7. Ünite: Geometri ve Süslemeler
8. Ünite: Çevre, Alan ve Hacim
9. Ünite: Olasılık ve İstatistik

7. Sınıf
1. Ünite: Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara
a. Tam Sayılarla İşlemler
b. Rasyonel Sayılar
2. Ünite: Tam Sayılar, Cebir ve Geometri
a. Tam Sayıların Kuvveti ve Cebir
b. Denklemler ve Koordinat Sistemi
c. Diklik ve Paralellik
3. Ünite: Orantı ve Çokgenler
a. Orantıdan Çıktık Yola
b. Çokgenler
4. Ünite: Çember, Daire ve Çokgenler
a. Çember ve Bayrağımız
b. Daireden Çokgenlere
5. Ünite: Grafikler, Veri Analizi ve Olasılık
a. Yaşamımızdaki Grafi kler
b. Faktöriyel, Permütasyon, Olasılık
6. Ünite: Alan ve Hacim
a. Dörtgenler ve Alan Bağıntıları
b. Dik Dairesel Silindir
8. Sınıf
1. Ünite: Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara
a. Tekrar Eden, Yansıyan, Dönen ve Ötelenen Şekiller
b. Verilerden Çıkan Sonuçlar
c. Üslü Sayıların Kuvvetleri
2. Ünite: Olasılık, İstatistik ve Sayılar
a. Olasılık ve Olay Çeşitleri
b. Kareköklü Sayılar
c. Standart Sapma
3. Ünite: Üçgenler ve Cebir
a. Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
b. Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler
4. Ünite: Matematikte Yolculuk
a. Kombinasyon, Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik
b. Geometrik Cisimler
5. Ünite: Geometrik Cisimlerde Ölçme ve Perspektif
a. Piramit, Koni ve Kürenin Yüzey Alanları
b. Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi
c. İz Düşümü ve Çok Yüzlüler
6. Ünite: Başlangıç ve Bitiş Noktası: Geometri
a. Geometrik Cisimler ve Simetri
b Doğrunun İncelenmesi
c. Dik Üçgendeki Oranlar


UZMAN KARİYER ÖABT KILAVUZUNU İNDİR